X
تبلیغات
زولا

زنبور عسل در ایران

زهر زنبور عسل

زهر زنبور عسل توسط غده تولید کننده زهر زنبوران کارگز ساخته می شود و در داخل کیسه ای به نام کیسه زهر ذخیره می شود و در هنگام نیش زدن زنبور ، از طریق مجرای داخل نیش به داخل بدن حیوان نیش خورده وارد می گردد . در لارو و شفیره زهر تولید نمی شود ولی در زنبورهائی که تازه متولد می شوند مقداری زهر وجود دارد .


این حال به علت نرم بودن نیش قادر به نیش زدن نیستند . از روز بعد از تولد مقدار زهر شروع به افزایش پیدا می کند و هنگامی که زنبورها  به سن 10 تا 12 روزگی می رسند مقدار زهر آنها زیاد می شود و هنگامی که به سن 16 تا 19 روزگی می رسند کیسه زهر آنها کاملا پر می شود و در حقیقت با کیسه ای پر از زهر  به عنوان زنبور نگهبان ایفای نقش می کنند . در زنبورهای تابستانه کیسه زهر موقعی که در سن 16 الی 20 روزگی هستند کاملاً پر می شود ولی در زنبورهای پائیزه خیلی زودتر ( حتی زنبورهای زمستانه) یعنی هنگامی که در سن 5-4 روزگی هستند کیسه ذخیره زهر آنها پر می شود به همین علت تولید زهر زنبورهای زمستانه زودتر خاتمه پیدا می کند . مقدار زهر تولید شده توسط هر زنبور کارگر حدود 05/0 تا 30/0 میکرو لیتر مکعب ایت که بستگی به سن زنبور ، مقدار گرده موجود در کلنی ، نژاد و زمان سال دارد . بیشتر ین مقدار زهر توسط زنبورهای تابستانه تولید و ذخیره می گردد ، در صورتی که گرده گل از جیره غذایی زنبور حذف شود ، تولید زهر نیز متوقف خواهد شد .