X
تبلیغات
زولا

زنبور عسل در ایران

لوازم کار زنبورداری (1)

1 – کلاه توری

2 - دستکش (چرمی ،کتانی و . . . )*

3 – دودی

4 – چنگال

5 – قاشق پیوند

6 – استراکتور


7 – فرم چوبی

8 – سطل های عسل

9 – فاب پیوندی ( برای تکثیر ملکه)

 
10 – اهرم (برای جا به جا کردن قابها یی که در کندو به هم چسبیه اند و . . .)*

11 – صافی دوبل ( برای جدا کردن ذرات معلق در عسل بعد از استراکتور کردن)

12 – قاب پرورش ملکه ( برای تکثیر مصنوعی ملکه)

13 – کاردک

14 – همزن عسل

15 – قفسه ملکه ( برای حمل ملکه از جایی به جای دیگر و جلو گیری از صدمه دیدن ملکه)

16 – برس نرم ( برای جدا کردن و یا راندن زنبور ها از روی قاب )

17 – دستگاه بسته بندی عسل

18 – انکوباتور

19 – ظرف غذا خوری( برای تغذیه زنبور عسل )

20 – ظروف نگهداری عسل

21 – قفسه بزرگ ملکه

22 – ترازو ( برای وزن کردن کندو ها و یا عسل برداشتی)

23 – قرقره سیم گالوانیزه ( برای سیم کشی قابها که به هنگام استراکتور کردن موم از قاب جدا نگردد.)*

24 – بر چسب یا رنگ ملکه

25 – پنجره ملکه ( به هنگام طبق دادن به کندو بین طبق و کندو قرار می گیرد و مانع وارد شدن ملکه به طبق می گردد)

26 – تخته موم دوز ( تکیه گاهی برای موم به هنگام موم دوزی)

27 – دستگاه گرفتن ملکه

28 – جعبه بزرگ یا کندوی خالی ( برای حمل قابهای عسل و . . )

29 – موم دوز ( وسیله ای برای موم دوزی)

30 – دستگاه تلقیح ملکه

31 – موم بر 
بدیهی است که برای یک زنبور دار هر چه ابزار و امکانات بیشتری در دست رس باشد در کار خود موفق تر خواهد بود اما همه وسایلی که در بالا ذکر گردید . لازمه یک زنبور ستان نیست . چرا که بعضی از زنبور داران ملکه های مورد نیاز خود را از همکاران خود تهیه می کنند پس نیازی به وسایل پرورش ملکه ندارند . وسایل ستاره دار (*) برای یه زنبور دار معمولی لازم می باشد .

لباس زنبور داری شامل کلاه توری دستکش کفش و لباس سر هم
به منظور محافظت از نیش زنبور

کلاه توری برای جلو گیری از نیش زنبور

دودی برای دود دادن به کندو و آرام کردن زنبوران
زنبور دار در حال دود دادن به کندو و آرام کردن زنبوران

برای باز کردن سر سلولهایی که با موم بسته شده در روی شان عسل به هنگام برداشت عسل

کاردک برای برداشت موم از شان عسل
اگه کاردک برقی در دست رس نبود می توان با داغ کردن یه کارد آشپزخونه همان عمل را انجام داد.

موم دوز

بعد از گرم کردن موم دوز با آب داغ می توان با فشار آن بر روی سیم قاب
موم های زیر سیم به سیم دوخته می شود

ظرف شربت خوری( غذا خوری)برای تغذیه زنبور عسل

در بالا نوع فشاری دیده می شود اما انواع دیگر آن بصورت قابی ،
بشفابی و سطلی هم موجود هستند که نوع قابی از همه بهتر می باشد .
قفس ملکه که برای ارسال و تعویض ملکه در بهار به کار می رود.


دیواره ساز مومی که موم را قالب زده و صفحات موم را درست می کند( قاب زن چرخی)
با توجه به قیمت دستگاه و مهارت مورد نیاز برای کار با آن بهتر و راحت تر آن است شما موم آماده را خریداری نمایید.

استراکتور دستی

برای خارج کردن عسل از شانها بعد از باز شدن سر سلول ها ،
بوسیله نیروی گریز از مرکز به هنگام گردش قابها در دستگاه انجام می شود.

استراکتور برقی
برای خارج کردن عسل از شانها بوسیله نیروی گریز از مرکز
نمای داخلی استراکتور دستی چهار قابه

نمونه ای از ظرف بسته بندی عسل (شیشه ای)

البته ظروف عسل به شکل ها و اندازه های مختلفی موجود هستند .
اگه به شکل حرفه ای به کار زنبور داری مشغول هستید . باید لیبل ( برچسب) از مشخصات زنبورستان خود به همراه آدرس یا تلفن برای بازار یابی و اعتبار بیشتر خود بر روی شیشه عسل نسب گردد.

کامیون و یا هر وسیله نقلیه دیگه برای نقل و انتقال کندو ها از یک نقطه به نقطه دیگر . در یک زنبور رستان بزرگ و بخصوص برای اون دسته از زنبور دارانی که در سال چند مرتبه به کوچ می روند ضروری می باشد . اما می توان جهت صرفه جویی یا عدم سرمایه گذاری زیاد کرایه هم کرد .