X
تبلیغات
زولا

زنبور عسل در ایران

زنبورها در هوای سرد نوشیدنی گرم می نوشند!

مطالعات جدید محققان دانشگاه موناش نشان می دهد زنبورها نیز مانند انسان در یک روز سرد زمستانی به جستجوی نوشیدنی داغی خواهند بود که بدن را گرم کند.

در یک صبح سرد و یخبندان هیچ چیز مانند یک نوشیدنی داغ نمی تواند به بدن انرژی ببخشد اما می دانستید زنبورها نیز در این زمینه با انسان هم عقیده هستند؟

محققان دانشگاه موناش نشان دادند زنبورها نیز در روزهای سرد زمستانی در جستجوی نوشیدنی های گرم هستند. محققان در مطالعات جدید خود نشان دادند این حشرات که برای چرخه گرده افشانی بسیاری از گیاهان، حیاتی به شمار می روند بدن خود را در روزهای سرد زمستان با نوشیدن نوشیدنی داغ گرم کرده و یا در روزهای داغ تابستانی با نوشیدن شهد سرد گلها، خود را خنک می کنند.

به گفته دانشمندان از نظر زنبورها در روزهای سرد، گرم بودن شهد گلهایی که بر روی آنها می نشینند یکی از شاخصهای برتری برای انتخاب به شمار می رود. با این حال زمانی که حرارت هوا به 34 درجه می رسد زنبورها مواد غذایی خنک تر را به دیگر مواد برتری داده و به سراغ آنها می روند.

بر اساس گزارش زی نیوز، این مطالعات نشان می دهند زنبورها نیز درست مانند فردی که بر اساس نوع آب و هوا، نوع نوشیدنی خود را انتخاب می کند در مورد نوع نوشیدنی و حرارت آن بر اساس نوع گلها و نوع شهدهایی که گلهای مختلف در اختیار آنها قرار می دهند تصمیم گیری می کنند.


منبع: www.mellifera.ir