X
تبلیغات
زولا

زنبور عسل در ایران

اموزش ساخت شمع های لوله ای موم زنبور

شمع های لوله ای ساده
مواد مورد نیاز :
شمع لوله ای ساده :
* یک ورق موم زنبور عسل
* فتیله به طول 25 سانتی متر برای شمع به قطر 25 میلیمتر داخل موم داغ قرار دهید و آماده‌کنید.
شمع اریب :
* یک ورق موم زنبور عسل
* خط کش فلزی
* چاقوی تیز
* تخته برش
* فتیله به طول 25 سانتی متر برای شمع به قطر 25 میلیمتر داخل موم داغ قرار دهید و آماده‌کنید.
شمع کوچک
* 2 ورق موم زنبور عسل
* چاقوی تیز
* تخته برش
* خط کش بلند
* فتیله به طول 12 سانتی متر برای شمع به قطر 38 میلیمتر، داخل موم داغ قرار دهید و آماده‌کنید.
زمان مورد نیاز : شمع استوانه‌ای ساده حدود 10 دقیقه، ولی شمع های اریب و شمع های کوتاه کمی زمان برای ساخت نیاز دارند.
نکته : برای ساخت این شمع ها در محیطی گرم کار کنید به خاطر اینکه ورقه‌های موم را باید گرم کنید تا به راحتی لوله شوند. در روزهای سرد به وسیله سشوار میتوانید ورقه های موم را گرم و نرم نگه دارید.

تغییرات :
ورقه‌های موم زنبور در رنگهای گوناگون در بازار موجود می‌باشد. برای ساخت سعی کنید از دو رنگ مختلف با اندازه‌ های کمی متفاوت با هم استفاده کنید و شمع های اریب رنگارنگ درست کنید.
1- فتیله آماده شده را در امتداد یکی از لبه های کوتاه ورقه موم زنبور طوری که یک انتهای فتیله حدود 13 میلیمتر از موم بیرون باشد روی موم قرار دهید. ابتدا حدود 3 میلیمتر از موم را روی فتیله برگردانید و در پایین روی سرتاسر طول موم را با انگشت فشار دهید و فتیله را محکم داخل موم قرار‌دهید.
2- اکنون ورقه موم را لوله کنید و تا آنجایی که امکان دارد هر دور را که می‌پیچید خوب محکم کنید و دقت کنید که لبه ها راست و صاف روی هم قرار بگیرند وگرنه نمی‌توانید شمع را صاف روی میز قرار دهید.
3- در خاتمه لوله کردن سرتاسر لبه موم را به وسیله ناخن خوب محکم کنید و از باز شدن ورقه موم به این طریق جلوگیری کنید. فتیله را تا 13 میلیمتر قیچی کنید.


شمعهای اریب
1- یک ورق موم زنبور عسل را روی تخته کار قرار دهید، و یک خط کش فلزی بلند را به صورت اریب سرتاسر موم قرار دهید. از هر گوشه با حدود 13 میلیمتر متوازن کنید و به وسیله یک چاقو در امتداد خط کش برش دهید. به این ترتیب شما دو تکه موم یکسان خواهید داشت و با آن دو عدد شمع اریب میتوانید درست کنید.
2- فتیله آماده شده را در امتداد انتهای ورقه اریب قرار دهید و مانند توضیحات قبل لوله کنید و تا انتهای نوک تیز ورقه موم بپیچید. تا آنجایی که امکان دارد سمت راست ورقه موم را به صورت مربع حفظ کنید.
در خاتمه در امتداد لبه مارپیچ را با ناخن فشار دهید و شمع را محکم کنید.
شمع های کوچک
1- دو ورقه موم را طوری که هر دو انتهای آنها روبروی هم باشد روی تخته کار قرار دهید. یک تکه چوب یا خط کش بلند را در یک زاویه کم عمق سرتاسر هر دوی آنها قرار دهید.
انتهای بلندتر باید به طول حدود 10 سانتی متر و انتهای کوتاهتر حدود 3 سانتی متر باشد. به وسیله چاقو در امتداد خط کش سرتاسر هر دو ورقه موم برش دهید. موم اضافه آمده را برای نمودارهای دیگر استفاده کنید. فتیله آماده شده را در امتداد انتهای بلندتر اولین ورقه موم طوری که فتیله از انتهای زاویه بیرون زده باشد قرار دهید. موم را همان طور که فتیله داخل آن قرار دارد مانند قبل لوله کنید. زمانی که به انتهای اولین ورقه موم رسیدید، لبه دومین ورقه موم را در مقابل آن بپیچید و به لوله کردن موم تا انتهای ادامه دهید.
در خاتمه به وسیله ناخن لبه موم را روی شمع خوب فشار دهید و محکم کنید. فتیله را تا 13 سانتیمتر قیچی کنید.
در نتیجه شمعی کوپل و کوتاه خواهید داشت.