X
تبلیغات
زولا

زنبور عسل در ایران

تولید کندو با فناوری های جدید توسط شرکت هفت گوهر

به محل زندگی زنبور عسل کندو گفته می شود  .اما برای تعریف بهتر کندو چنین گفت که محل زندگی ، زاد و ولد و  ذخیره مواد غذایی زنبور عسل را کندو گویند . قبل از اینکه بشر دست به پرورش زنبور عسل بزند خود زنبور ها در تنه درختان و یا شکاف صخره ها جایی پیدا می کردند و با موم بافی برای خود  خانه درست می کردند .بعد از اینکه بشر به فواید زنبور عسل پی برد .تصمیم گرف که خود خانه برای زنبور عسل درست کند تا مجبور به جستجو در چنگل ها و کوه ها برای پیدا کردن لانه زنبور ها نباشد . بشر در ابتدا با سفال ، سبد ، تنه درخت و . . . برای زنبور ها کندو درست می کرد  . تا اینکه در سال 1851 میلادی شخصی به نام لانگستروت با تحقیقات خود موفق شد با پیدا کردن فاصله صحیح عبور و مرور زنبور ها دور شان ها و دیواره ها اقدام به تولید کندو با قابهای متحرک شود و با این کشف انقلابی در صنعت زنبور داری پدید آورد .ساختمان کندوی جدید جعبه ای است که  زنبوردار  به راحتی قادر به بازدید کندو است.شانها در این نوع کندوها متحرک بوده و می توان با قرار دادن پایه مومی بر روی قاب و یا با اکستراکتور کردن قابهای عسل و برگشت ان به کندو زحمت شان سازی زنبوران را به حداقل برسانیم.

کندو از 4 بخش تشکیل می شود

 1 – در کندو : ابعاد آن مطابق  ابعاد خارجی بدنه کندو (5/50*5/41 ) است .

2 – بدنه کندو : این قسمت کندو از چهار دیواری چوبی تشکیل یافته که دیواره های آن به طور قائم  به هم متصل است . بدنه از قسمت تحتانی به کف و از قسمت فوقانی به در کندو محدود می شود . بدنه کندوی لانگستروت گنجایش 10 قاب را دارد .

3 – کف کندو : از تخته مسطحی که خود از چند تخته چوبی به هم پیوسته تشکیل می شود و روی آن را از یک ورقه تخته سه لا می پوشانند . کف کندو بر روی دو پایه چوبی قرار گرفته و تخته پرواز نیز در امتداد کف به طرف خارج با کمب شیب متصل به آن است .

4 – قاب : از چهار چوبه ای ساده که هر یک از اظلاع آن با استانداردی درست شده اند ، تشکیل می شوند .

طول جعبه این کندو از خارج506میلیمتر،عرض ان 416 میلیمتر و قطر جدار ان20الی22میلیمتر می باشد و بنابر این ابعاد داخا جعبه 462*372 میلیمتر خواهد بود و ارتفاع بدنه جعبه از روی تخته کف کندو 240الی243میلیمتر می باشد.اگر بخواهند ضخامت کندو را افزایش دهند باید قسمت داخل کندو یعنی ابعاد 462*372 محفوظ بماند و از خارج بر ان اضافه شود.تخته کف به طول و عرض خارجی جعبه ساخته می شود و در قسمت پایین معمولا با زوار چوبی که به تخته کف و بدنه کندو از سه طرف عقب و طرفین نصب می شود،در روی تخته قرار می گیرد و ثابت می شود و از جلو به عرض10 سانتی متر اضافه می شود که برای زنبورها تخته پرواز فراهم نماید.با این ترتیب ابعاد تخته کف به حدود416*606خواهد رسید.سوراخ پرواز را با چوبی که در قسمت جلو کندو قرار داده می شود و در ان سوراخی به ابعاد8*9 میلیمتر به اندازه شبکه پرواز درست کرده اند تهیه می کنند و زنبورها از این سوراخ که در قسمت جلو کندو قار دارد رفت و امد می نمایند.مهمترین قسمت کندو که باید در ساختمان ان دقت شود قابهای ان است.قاب کندو در قسمت بالا که باید به دیواره کندو تکیه نماید دارای زایده ای در دو طرف می باشد که شاخ نامیده میشود.چوب قسمت فوقانی  ان با شاخ دارای482میلیمتر طول و 20میلیمتر قطر می باشد و قطر قسمت شاخ ان باریکتر یعنی9میلیمتر می باشد و عرض ان 18الی20میلیمتر در نظر گرفته می شود و طول این شاخ از هر طرف با محاذات قسمت داخلی قاب 23میلیمتر می باشد.چوبهای طرفین قاب به طول 230الی232میلیمتر و به قطر 9یا10میلیمتر و به عرص35میلیمتر در ثلث بالا و27 میلیمتر در قسمت پایین می باشد.چوب پایین قاب به طول 430به عرض 18الی20و به قطر 9الی10میلیمتر در داخل چوبهای طرفین نصب می شود و بنابر این سطح داخلی قاب مربع مستطیلی به ابعاد203*430 را تشکیل می دهد که در ان پایه مومی برای زنبورها قرار خواهد گرفت.کندوی لانگستروت دارای 10قاب استاما در سال های اخر  در ایران استانداردی جامع و همه گیر برای تولید کندو در کار گاه های ساخت کندو  تایین نشده  است . همین امر باعث مشکلات زیادی برای زنبور دار ها می شود . از قبل بزرگ و یا کوچک بود قاب ها که به طبع آن مشکلاتی در هنگام بازدید به وجود می آورد . و گاه باعث گشته شدن زنبور ها و حتی ملکه در زیر این قاب و یا موم بافی زائد در زیر قاب و همچنین  درب های بزرگتر از بدنه و یا کوچکتر و . . . اما مشکل اصلی این کندو ها پایین آوردن بازده کندو می باشد .

یک از افرادی که در ایران پی به این مشکل برده آقای سلیمانی از شرکت هفت گوهر  می باشند . ایشان با تحقیقات فراوان متوجه شدند که کندو های تولید داخل فاصله زیادی با استاندارد اصلی کندوی لانگستروت دارد .و همین امر یکی از اصلی ترین دلیل برای پاین بود بازده پایین و تلفات بالای  کلنی های زنبور عسل در ایران است .   آقای سلیمانی تصمیم به تولید کندو با فناوری جدید و همچنین استاندارد لانگسترود در ایران زده اند .

هم اکنون آقای سلیمانی در حال تحقیقات و قالب سازی برای تولید این کندو می باشند . ایشان ایده ای جدید برای پنجره های هوا کش و چهار پایه برای کندو ی جدید خود دارند . از ویژگی های هوا کش این است که باد به طور مستقیم به کندو وارد نمی شود  و همچنین با پایه دار کردن کندو مشکل حشرات مزاحم و بیماری نوزما را برطرف کرده اند .از زنبور دارانی که ایده ای برای تولید کندو دارند تقاظا می شود با آقای سلیمانی تماس گرفته و در این طرج ملی به ایشان کمک نمایند .