X
تبلیغات
زولا

زنبور عسل در ایران

زنبوران عسل قسمت اول

عسل ماده ای شیرین و غنی است که توسط زنبوران عسل از شهد گل گیاهان جمع آوری وتغیر شکل یافته و سپس در داخل سلول-های مومی ذخیره می شود. تعریف جامع¬تر عسل که در سال 1906 در آمریکا ارایه شده عبارت از: ترشح مواد قندی درختان و شهد گل و نباتات که توسط زنبوران عسل جمع آوری،تغییر یافته و درون سلول¬های قاب ذخیره می شود را عسل می¬گویند. (پرورش زنبورعسل ،دکتر عبادی و احمدی) انواع عسل عسل را بر حسب منبع جمع آوری شهدگل و یا به عبارت دیگر نوع گیاه، طبقه¬بندی می¬کنند. اگر چه زنبورهای عسل اغلب در هر زمان معین از یک گونه نبات تغذیه می¬کنند ولی احتمال اینکه شهد را از چندین نبات تهیه کنند وجود دارد. در مناطق وسیع کشاورزی که یک محصول بیشتر کاشته می شود معمولا عسل ها را می توان بر حسب نوع محصول نام گذاری کرد برای مثال عسل مرکبات، عسل شبدر ،عسل یونجه و... در ایران به خصوص درمناطق روستائی به علت تنوع زیاد نباتات و استفاده زنبوران عسل از گیاهان وحشی وکوهستانی، عسل¬ها معمولا مخلوط می¬باشندو عسل¬هایی را که از شهد نباتات کوهستان تهیه می گردد به نام عسل¬های کوهستانی نام گذاری می¬کنند. نوع دیگر طبقه بندی عسل بستگی به نحوه تولید و استخراج عسل دارد مثلا عسل مایع، عسل کریستالیزه یا رس کرده، عسل با قاب یا شان، ویا مخلوطی از عسل مایع و قطعه ای از شان در داخل عسل که در ظرف¬های گوناگون و به وزن¬های مختلف بسته¬بندی کرده و به بازار عرضه می شود. دربعضی از کشورهای جهان، عسل را بسته به میزان شفافیت، مقدار آب و عطر آن، از یک تا چهار درجه بندی می کنند، عطر عسل، بستگی به نوع گل دارد. شفافیت عسل، بستگی به عدم وجود دانه¬های گرده، حباب¬های هوا و سایر مواد معلق در عسل دارد. وجود ذرات موم و بره¬موم در عسل سبب تیرگی و کدری رنگ عسل می گردد. مقدار آب در عسل درجه یک نباید بیشتر از 18.6 درصد باشد. رنگ عسل، عامل تعیین کننده کیفیت آن نبوده و از بی رنگ تا زرد کهربایی و حتی قرمز و تیره تغییر می کند.

(پرورش زنبور عسل، دکتر عبادی و احمدی )